Tag Archives: Geluidsschermen

Klijs maakt zich sterk voor geluidsschermen bij Heijningen

Burgemeester Jac Klijs van de gemeente Moerdijk komt in actie voor het plaatsen van geluidsschermen langs de A4 bij Heijningen. Tijdens een bezoek aan het dorp beloofde hij woensdag een appèl te doen op de nieuwe minister van Infrastructuur en Milieu, Cora van Nieuwenhoven, om geld vrij te maken voor de noodzakelijke schermen. Ook schrijft het Moerdijkse college een brief aan de Tweede Kamercommissie die op 11 december het onderwerp behandelt. Tevens riep hij alle raadsleden op om de boodschap over te brengen aan hun politieke partijen in Den Haag. 

Vanaf het moment dat de A4 is doorgetrokken naar Bergen op Zoom is de verkeersdrukte verdrievoudigd. Heijningen lijdt onder dit succes. Een pleidooi voor geluidsschermen liep telkens op niets uit, omdat Rijkswaterstaat alleen geluidsschermen plaatst langs nieuwe snelwegen. Burgemeester Klijs noemt dat een maas in de weg. “Niemand kan met droge ogen volhouden dat er geen maatregelen nodig zijn”, zei hij woensdag in Heijningen. De werkgroep Leefomgeving van de dorpstafel Heijningen had de burgemeester, raadsleden en Rijkswaterstaat uitgenodigd om te ervaren hoe het is om pal naast de A4 te wonen. Districtshoofd Gerard Hoogenboom van Rijkswaterstaat deed geen harde toezeggingen, maar beloofde wel binnen de wetgeving te bekijken wat er mogelijk is.

In Fendert Lokaal van dinsdag 14 november volgt een uitgebreid verslag van de bijeenkomst in Heijningen.