Oplevering gezondheidscentrum maanden vertraagd

Niet eerder dan in het eerste kwartaal van volgend jaar wordt het nieuwe gezondheidscentrum aan de Nieuwe Dorpsweg 1 in Fijnaart opgeleverd. En zelfs bij de haalbaarheid van de nieuwe streefdatum worden door het bouwbedrijf vraagtekens gezet. 

De sloop van de ‘oude super’ is inmiddels zo goed als afgerond. Deze week krijgt bouwbedrijf Bakker Arkel waarschijnlijk de opdracht van Green Real Estate om te gaan bouwen. Eind vorig jaar tekenden de huisartsen Khalili en Pourfar de ontwikkel- en koopovereenkomst voor het gezondheidscentrum. De opleveringsdatum werd gesteld op 1 december 2017. Vervolgens gebeurde er een half jaar niets. Pas eind juni werd gestart met de sloopwerkzaamheden, die vervolgens tot twee keer toe stil werden gelegd. De afgelopen drie weken is dan toch korte metten gemaakt met de voormalige supermarkt. In een gezamenlijk persbericht melden Green Real Estate, architect ARCOM Partners, de huisartsen en de gemeente Moerdijk dat gestreefd wordt naar een oplevering in het eerste kwartaal van 2018. Als oorzaak van de vertraging wordt de grote vraag naar bouwmaterialen genoemd. De huisartsen zijn teleurgesteld dat de oplevering nu met maanden is uitgesteld.

Lees meer in Fendert Lokaal van deze week.