Lekkage bij aanleg drainage

Bij het aanleggen van drainage op een perceel akkergrond aan de Kadedijk in Fijnaart is vrijdagmiddag een leiding geraakt. Daarbij kwam een witte, brandbare stof vrij. Het is niet bekend om welke stof dat gaat. De brandweer stelt daarnaar een onderzoek in. In ieder geval is er geen gevaar voor de omgeving.