Kleine 4000 euro voor Serious Request

De acties van Fijnaart voor Serious Request hebben eind 2017 een bedrag van € 3.822,72 opgeleverd. Een jaar eerder bedroeg het resultaat € 9.280,23. Fijnaart voor Serious Request werd toen voor het eerst gehouden en het Glazen Huis stond indertijd in Breda in plaats van in Apeldoorn. 

Afgelopen december stonden de vrijwilligers op de plaatselijke kerstmarkt. Ook werd er een lunchquiz gehouden. De basisscholen roerden zich eveneens. Zij brachten een groot deel van de opbrengst bijeen. De bijna vierduizend euro gaan naar 3FM Serious Request en worden gebruikt om gezinnen die door rampen of oorlogen uit elkaar zijn geraakt weer bijeen te brengen.