Fijnaartse scholen op weg naar één brede school

Door nauw samen te werken de Fijnaartse kinderen een breder aanbod te kunnen bieden. Dat is de reden voor de drie basisscholen in Fijnaart om vanaf komend schooljaar één brede school te vormen. Maandag 7 september komt wethouder Thomas Zwiers naar de scholen om de bijbehorende certificaten uit te reiken. 

In Fendert Lokaal van deze week laten de drie schooldirecteuren hun licht alvast schijnen op de nieuwe samenwerking. Klik hier voor dit artikel en de verdere inhoud van Fendert Lokaal.