Gemeente

Dorpstafel Fijnaart buigt zich over een vitaal centrum

Dorpstafel Fijnaart komt dinsdagavond 21 januari weer bijeen in De Parel. Een belangrijk punt op de agenda is de introductie van het programma ‘Vitale Centra’. Daarnaast komen ook lopende projecten aan bod en doen de werkgroepen verslag van hun bezigheden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en is voor iedereen toegankelijk.

De komende tijd wil de gemeente Moerdijk extra geld en energie steken in zogenaamde ‘vitale centra’. De huidige winkelcentra staan onder druk door onder andere het online winkelen. Hierdoor bestaat het risico van leegstand, dat het winkelaanbod afneemt en de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid in de kernen daalt. De gemeente wil samen met betrokken partijen ervoor zorgen dat de centra aantrekkelijk zijn en blijven voor inwoners en bezoekers. Programmamanager Karen van den Ouweland van de gemeente Moerdijk geeft aan de dorpstafel een toelichting op wat een ‘vitaal centrum’ is. Ook schetst zij het proces dat ze voor ogen heeft om samen met Fijnaart te kunnen komen tot concrete actiepunten en maatregelen.

Zwembad De Oester
Voorzitter Bert Bosch van Stichting Zwembad Fijnaart is uitgenodigd om de dorpstafel bij te praten over zwembad De Oester. In 2016 heeft de gemeente Moerdijk het zwembad in Fijnaart overgedragen aan de stichting. Sindsdien runnen de vrijwilligers vol enthousiasme het reilen en zeilen rondom het zwembad. De dorpstafel wil graag weten hoe het nu gaat, hoeveel mensen er gebruik maken van het zwembad en of de stichting de financiën nu en in de toekomst nog rond krijgt. 

Update
Dinsdag wordt ook een korte update gegeven van Waterwijk Fijnaart, de Appelaarseweg, de Appelaarsedijk, aanleg van glasvezel en het sportakkoord. Naast de updates vanuit de werkgroepen komt ook de jaarplanning voor de dorpstafels in het komend jaar aan bod.

More from Gemeente

Inwoners welkom bij inzaaien vlinderidylle

Maandag 28 oktober verzorgt de landelijke Vlinderstichting samen met enkele Moerdijkse basisschoolgroepen het inzaaien van onder andere de aangelegde vlinderidylle in Fijnaart. Belangstellende Fendertenaren zijn van harte uitgenodigd om een handje mee te helpen. Was u bij de voorlichtingsavond van … lees verder

Lintje voor Simon Nieuwkoop

Voor de dertig jaar dat hij zich heeft ingezet voor de vrijwillige brandweer is Simon Nieuwkoop vrijdagavond koninklijk onderscheiden. Om gezondheidsredenen moest de 59-jarige Fijnaarter het korps begin dit jaar verlaten. Simon heeft zich niet alleen ingezet voor de brandweer, … lees verder

Vernieuwde speelplek meteen omarmd

Jarenlang stond de hoek van de Koningin Julianastraat en de Beneden Kadedijk in Fijnaart er maar verlaten bij. De oude speeltoestellen waren verdwenen, omdat ze versleten en onveilig waren. Het wachten was op het plan van de gemeente om alle zeventig … lees verder