Burgemeester Klijs vertrekt per 1 juni 2021

Burgemeester Jac Klijs (66) legt per 1 juni 2021 zijn ambt neer. Jac Klijs is sinds september 2011 burgemeester van Moerdijk. Hoewel zijn ambtstermijn nog doorloopt tot september 2023, heeft Klijs besloten zijn functie eerder te beëindigen. Door zijn ontslag nu al aan te kondigen, heeft de gemeenteraad ruim de tijd om een opvolger te vinden. Maandagavond informeerde Klijs de gemeenteraad over zijn besluit.

“In 2021 ben ik 15 jaar burgemeester waarvan 10 jaar in Moerdijk. Ik geniet nog dagelijks van het ambt van burgemeester. In Moerdijk is het nooit saai. Toch komt er een moment waarop je jezelf de vraag stelt: ‘Hoe lang blijf ik nog op deze stoel zitten? De zomer van 2021 lijkt mij een goed moment om mijn werkzaamheden over te dragen. Het college is goed op elkaar ingespeeld. En we zitten dan nog bijna een jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Mijn opvolger heeft zo alle tijd om samen met het college het verkiezingsjaar in te gaan.” Klijs is niet van plan om achter de geraniums te gaan zitten. “Ik heb nog niets concreets voor ogen maar er komt ongetwijfeld iets op mijn pad.”

Loopbaan
Jac Klijs trad in september 2011 aan als burgmeester van Moerdijk. Hij volgde waarnemend burgemeester Jan Mans op die tijdelijk de honneurs waarnam na het vertrek van burgemeester Denie. Daarvoor was Klijs onder meer vijf jaar burgemeester van de voormalige gemeente Strijen, negen jaar wethouder in de gemeente Heusden en vier jaar raadslid in de voormalige gemeente Drunen. Naast zijn burgemeesterschap is hij onder andere lid van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB), lid van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant, voorzitter van het dagelijks bestuur van het West-Brabants Archief, voorzitter van het dagelijks bestuur van de stichting lnkoopbureau West-Brabant en voorzitter van het Landelijke Overleg Bevoegde Autoriteiten.