Boodschap van Heijningen komt luid en duidelijk over op minister

De inwoners Heijningen willen na een jarenlange strijd eindelijk hoge geluidsschermen om verlost te zijn van de geluidsoverlast van de A29/A4. Die boodschap kwam maandagmorgen luid en duidelijk over op minister Cora van Nieuwenhuizen. De hoge schermen kon de minister niet toezeggen. Wel beloofde zij om na te gaan of aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan. Zo niet, dan wordt dat zo snel mogelijk opgelost.

Vanaf het moment dat in 2014 de snelweg werd doorgetrokken van Dinteloord naar Bergen op Zoom is het verkeer dat langs Heijningen raast gestegen van zo’n 15.000 naar 39.000 voertuigen per dag. De geluidsoverlast is gemiddeld 67 decibel, terwijl dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie maximaal 53 decibel zou moeten zijn. Na jarenlang getouwtrek beloofde Rijkswaterstaat vorig jaar dat zij schermen gaat plaatsen bij Heijningen aan beide zijden van de snelweg. Deze schermen zijn 1 tot 3 meter hoog. Dat is volgens de inwoners veel te laag. De maatregel zou slechts een reductie van een halve decibel opleveren.

Vanaf het viaduct ziet de minister welke impact de snelweg heeft op het dorp.

Takkeherrie
Burgemeester Jac Klijs noemde de geluidsoverlast bij Heijningen eerder al takkeherrie. Maandagmorgen gaf hij de minister mee dat zij moet zorgen voor een adequate oplossing. “Hier zijn we echt een stukje vergeten”, zei hij. “Tot nu toe is hier alleen gerekend en gerekend. Maar als je hier staat, dan ervaar je echt een takkeherrie. Ik vind dat we daar iets aan moeten doen.”

Ilja de Jong (r) legt in haar slaapkamer aan de minister en de burgemeester uit welke geluidsoverlast zij ervaart.

Slaapkamer
De minister ervaarde niet alleen de geluidsoverlast op het viaduct en op straat, maar bracht ook een bezoek aan de slaapkamer van Ilja en René de Jong. Zelfs met de ramen dicht, was het geluid goed te horen. “Naast de schermen willen wij u ook vragen om de woningen die aangemerkt zijn voor geluidswering naar voren te halen, zodat we het woongenot in huis kunnen verbeteren”, gaf Ilja de minister mee.

De minister belooft dat zij haar huiswerk gaat doen.

Ervaren
Van Nieuwenhuizen zei blij te zijn dat ze naar Heijningen was gekomen. “De inwoners hebben mij laten ervaren wat zij zelf dag in dag uit meemaken aan geluid. Je merkt echt wel hoe indringend het is. Zeker als je in een slaapkamer staat waar je graag tot rust komt. Zelfs met het raam dicht hoor je het geluid nog. Ik merk dat het de mensen echt hoog zit. Ik kan niet zomaar ineens alle problemen oplossen. Maar ik ga wel kijken of hier aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan. En zo niet, hoe we dat dan snel kunnen oplossen. Ik heb dan ook huiswerk. Ik ga voor elke betering die ik voor elkaar kan krijgen. Het was belangrijk om het zelf te ervaren. Dat is toch anders dan getallen op papier. Daarom ga ik graag bij de mensen langs. Dan blijft het beter hangen.”