Monthly Archives: november 2016

Meer mogelijk in sportkantines

De sportverenigingen in de gemeente Moerdijk mogen hun clubgebouw of kantine voortaan ook openstellen voor activiteiten van andere clubs of organisaties. Deze activiteiten mogen niet in strijd zijn met het bestemmingsplan en er moet worden voorkomen dat de plaatselijke horeca oneerlijke concurrentie krijgt.

Aanleiding voor dit besluit van het Moerdijkse college is een verzoek van vv De Fendert. Een bridgeclub wil gebruik maken van een deel van de kantine van de Fijnaartse voetbalclub. Bij de gebiedstafel van Klundert zijn soortgelijke verzoeken binnengekomen.