Tag Archives: woningbouw

125.000 euro voor voorbereiden Fijnaart-West

Het Moerdijkse college van burgemeester en wethouders heeft 125.000 euro nodig voor het voorbereiden van het bouwplan Fijnaart-West. In het gebied tussen de Westkreekweg en de Molenstraat moet een woonwijk verrijzen voor 100 à 120 huishoudens. Met dit bouwproject wil het college tegemoetkomen aan de groeiende vraag in Fijnaart naar nieuwe woningen.

Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat woningbouw op deze locatie mogelijk is. Door de wijk flexibel in te vullen kan er vraaggericht gebouwd worden. Hierdoor ontstaat ruimte voor twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en rijwoningen. De bedoeling is dat in 2019 de grond bouwrijp gemaakt wordt, zodat in de loop van dat jaar de eerste woningen gebouwd kunnen worden.