Geluidshinder A4/A29 ’s nachts toegenomen

Door de openstelling van de A4 bij Steenbergen is het verkeer over de A4 en A29 aanzienlijk toegenomen. Om de geluidseffecten te bepalen heeft het Moerdijkse college van december 2015 tot en met december 2016 geluidsmetingen verricht op twee locaties in Heijningen. Daaruit blijkt dat de gemiddelde geluidsniveaus niet zijn toegenomen. Dat komt doordat de snelweg kort voor de meting is voorzien van een nieuwe geluidreducerende asfaltlaag. In de nachtelijke uren is er wel meer geluidshinder dan voorheen. De verwachting is ook dat het geluid gaat toenemen omdat asfalt akoestisch veroudert.
Aan de oostkant van de A29, Hoge Heijningsedijk, zijn er woningen waarbij de geluidsbelasting boven de norm van 65 db uitkomt. Uiterlijk 31 december 2020 moet Rijkswaterstaat voor deze woningen een oplossing hebben gevonden. Tevens onderzoekt het college de mogelijkheden van het plaatsen van geluidsschermen.